amso.pl
Zarejestruj się
Moje konto
produktów:  0
Wartość:
0
Wyszukiwanie zaawansowane
Polski English Deutsch Cestina Russkij 

Zgodnie z obowiązującym prawem klient ma prawo do zwrotu zamawianego towaru bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty zakupu (dotyczy zakupu na odległość).  

Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 § 1 Kodeksu Cywilneg oraz nie jest odzwierciedleniem aktualnych stanów magazynowych.

Informacje o Cookies/Ciasteczkach

Zgodnie z art. 173 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r. Nr 171, poz. 1800)

informujemy, że podmiotem zamieszczającym na Państwa urządzeniu końcowym pliki cookies jest operator sklepu

AMSO S.C. Dawid Grabowski, Mateusz Kwiecień z siedzibą pod adresem ul.Czarnowiejska 84 30-054 Kraków.

Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszym „Regulaminie”.

 

 

Zapraszam również do profilu Facebook gdzie infomujemy o nowościach w firmie

 
 

Zapisz się na newsletter 

[ Dodaj ] [ Usuń ]
   
Regulamin 
   
 

Siedziba firmy AMSO S.C. mieści się w Krakowie, przy ul. Czarnowiejskiej 84 nr NIP:677-230-55-18.   Wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzony przez Prezydenta Krakowa nr 5306/2003 oraz  Wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzony przez Burmistrza Gminy i Miasta Proszowice nr 2892.

Złożenie zamówienia przez klienta nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy, Klient wypełniając formularz zamówienia składa jedynie ofertę kupna określonego towaru. Momentem zawarcia umowy kupna - sprzedaży między sklepem a kupującym jest moment w którym potwierdzamy dostępność danego przedmiotu w mailu zwrotnym, po dokonaniu wyboru oferty przez klienta.

Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją zapisów niniejszego regulaminu. Jeśli po zakupie okaże się, że towar nie spełnia Państwa oczekiwań można go wymienić lub zwrócić. Zgodnie z obowiązującym prawem klient ma prawo do zwrotu zamawianego towaru bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty zakupu (dotyczy zakupu na odległość).

Towar wysyłamy po uzgodnieniu formy płatności (przedpłata na konto, pobranie, gotówka przy odbiorze osobistym w siedzibie naszej firmy).  

Ostateczna ceną produktu jest ta podana na www.amso.pl w chwili złożenia zamówienia przez Klienta. W przypadku przelewów prosimy w tytule wpisać numer zamówienia. Sama czynność w postaci płatności Klient powinien dokonać w ciągu 7 dni kalendarzowych od momentu złożenia zamówienia. Jeśli wystąpią problemy po stornie Klienta ten powinien poinformować www.amso.pl za pomocą maila o innym terminie wpłaty. Jeśli w ciągu 7 dni nie otrzymamy takiej informacji zastrzegamy sobie prawo do anulowania zamówienia.

Do każdego sprzedanego produktu wystawiamy paragon fiskalny lub fakturę VAT.

Koszt wysyłki niezależnie od ilość przedmiotów wylicytowanych wynosi 19 zł przy przedpłącie / 25 zł "za poraniem" . Paczki są wysyłane kurierem. W przypadku zamówienia większej ilości towaru cena za wysyłkę może ulec zmianie. Przed wysyłką poinformujemy Klienta o zmianach związanych z ceną przesyłki.

W momencie kiedy Klient otrzyma paczkę/paletę powinien sprawdzić jej zawartość w obecności kuriera. Jeśli w transporcie pojawiły się jakieś uszkodzenia należy sporządzić odpowiedni protokół, który dostawca winien mieć przy sobie.  Tego typu procedura jest potrzebna przy dochodzeniu roszczeń z tytułu reklamacji.

Zamówiony przez Klienta towar wysyłany jest tylko w dni robocze. W dni wolne ustawowo czyt. święta, sobota i niedziela paczki z zamówionym towarem nie są wysyłane.

Podane ceny są cenami brutto (zawierają VAT oraz opłaty celne) w złotych polskich, do każdego zakupu wystawiamy fakturę zakupu, zawierającą również koszty transportu. Ceny produktów nie zawierają cen doliczanych za przesyłkę. Łączny koszt produktu oraz ceny za dostawę jest widoczny w momencie finalizacji zamówienia.

Paczki staramy się wysłać w terminie do dwóch dni, liczonym od dnia od zaksięgowania wpłaty na naszym koncie bądź informacji o wysyłce za pobraniem. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających realizację złożonego zamówienia w całości lub części (np. brak towaru w magazynie lub u dostawców) firma AMSO S.C. zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia. Klient zostanie niezwłocznie poinformowany i zaistniałej sytuacji oraz o przewidywanym terminie możliwości pełnej realizacji zamówienia. W przypadku odbioru osobistego w jednym z naszych punktów prosimy o ówczesny kontakt.

Płatności można dokonać przelewem na nasze konta bankowe w ALIOR BANK nr  46 2490 0005 0000 4500 8497 7758                                                

Gwarancje rozpatrujemy w terminie do 14 dni roboczych od daty doręczenia przedmiotu do naszej siedziby pod adresem:

AMSO S.C
Ul. Czarnowiejska 84
30-054 Kraków

Gwarancje należy zgłosić mailowo na adres sklep@amso.pl wraz z krótkim opisem zaistniałej wady. Po otrzymaniu potwierdzenia z naszej strony, należy odesłać przedmiot na adres naszej siedziby.  Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest dołączenie do reklamowanego produktu dowodu zakupu towaru (gwarancji lub faktury).

Ze względu na specyfikę wysyłanego towaru, paczki są bardzo starannie zabezpieczane. Przy odbiorze bardzo prosimy o sprawdzenie zawartości przesyłki w obecności kuriera. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia w czasie transportu należy sporządzić protokół szkody, który następnie należy odesłać do nas.

Niniejszy regulamin określa zasady zawierania i rozwiązywania umów sprzedaży dotyczących produktów oferowanych za pośrednictwem sklepu internetowego www.amso.pl. Klienci w każdej chwili moją do niego dostęp na stronie www.amso.pl. Dostęp do Regulaminu jest darmowy. Umowa zawierana w sklepie www.amso.pl jest zawierana tylko w języku polskim.

Zamówienie na www.amso.pl można składać 7 dni w tygodniu przez 24 godziny każdego dnia. Przez zamówienie należy rozumieć wybór produktu jego liczbę, dodanie do koszyka, wypełnienie formularza zamówienia, dokonania wyboru płatności, dostawy, a na koniec zatwierdzenie swojego zamówienia i dokonanie płatności.

Przed dokonaniem każdego zamówienia trzeba zapoznać się z poniższym Regulaminem. Jego akceptacja następuję automatycznie przy złożeniu przez Klienta zamówienia. Brak akceptacji Regulaminu sprawia, że nie można nabyć produktów za pomocą www.amso.pl.

Klient wypełniając poszczególne pola zobowiązany jest do wypełniania ich zgodnie z posiadaną przez siebie wiedzą na temat adresu dostarczenia sprzętu. Wprowadzenie niepoprawnych danych może sprawić, że zamówienie nie zostanie zrealizowane. Zawsze prosimy o podanie numeru telefony, w celu kontaktu.  

W momencie złożenia zamówienia Klient otrzymuje e-maila potwierdzającego zamówienie. Kupujący wypełniając pola i podając swój adres e-mail wyraża zgodę na wysyłanie mu e-maili przez www.amso.pl.

W momencie złożenia zamówienia zawarta zostaje umowa sprzedaży, zgodna z przepisami kodeksu cywilnego.
Klientowi zawsze przysługuje prawo do reklamowania zakupionych produktów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.).Wszystkie reklamacje należy składać drogą e-mailową na sklep@amso.pl lub pisemnie na adres spółki:

AMSO S.C
Ul. Czarnowiejska 84
30-054 Kraków


AMSO S.C. odpowiada za towar niezgodny z umową wydany Klientowi. Jednak AMSO S.C nie odpowiada za niezgodność jeśli Klient został o tym fakcie poinformowany uprzednio wcześniej.

1. Firma AMSO - Gwarant udziela gwarancji na sprawne działanie sprzętu.
2. Gwarancja udzielana jest na czas określony, liczony od daty wydania sprzętu. Okres gwarancji liczony jest  w miesiącach.
3. W ramach gwarancji gwarant zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad fizycznych tkwiących w sprzęcie i ujawnionych w terminie określonym w gwarancji.
4. Gwarancja nie obejmuje czynności takich jak: instalacja sprzętu, konserwacja ,instalacja oprogramowania.
5. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych po sprzedaży , spowodowanych niezgodnym z instrukcją obsługi użytkowaniem sprzętu, przechowywaniem, konserwacją lub transportem.
6. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wynikłych z przepięć w sieci elektrycznej, telefonicznej lub LAN. Zaleca się używania zasilaczy UPS lub filtrów przeciw przepięciowych.
7. Gwarancja nie obejmuje również uszkodzeń spowodowanych niewłaściwą lub nie zgodną z instrukcją obsługi kompletacją, zabudową lub instalacją jak też samowolną przeróbką lub naprawą.
8. Ujawnione wady fizyczne zostaną usunięte niezwłocznie po dostarczeniu sprzętu do serwisu gwaranta, a okres naprawy nie powinien przekraczać 14 dni. W uzasadnionych przypadkach termin ten może ulec przedłużeniu do 28 dni. Okres naprawy gwarancyjnej przedłuża odpowiednio czas udzielonej gwarancji.
9. Sprzęt podlegający reklamacji powinien zostać dostarczony do Działu Serwisu gwaranta osobiście, zwykłą przesyłką pocztową lub inną przesyłką kurierską. W przypadku reklamacji sprzętu wolnego od wad koszty badań serwisowych ponosi Uprawniony z gwarancji wg. aktualnego cennika serwisu.
10. Uprawniony z gwarancji ma prawo do wymiany sprzętu na wolny od wad, jeżeli w okresie gwarancji serwis dokona pięciu napraw , a sprzęt nadal będzie wykazywał wady uniemożliwiające używanie go zgodnie z przeznaczeniem lub serwis gwaranta stwierdzi na piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe.
11. W przypadku , kiedy podlegający w ramach reklamacji wymianie sprzęt nie może zostać wymieniony na taki sam określony co do gatunku (np. została zakończona jego produkcja), Gwarant ma prawo wymienić na sprzęt inny o parametrach technicznych i eksploatacyjnych zbliżonych do reklamowanego.
12. W razie wymiany sprzętu na wolny od Wad, Uprawniony z gwarancji obowiązany jest zwrócić reklamowany sprzęt w stanie kompletnym.W przypadku zauważenia niezgodności Klient ma prawo domagać się towaru zgodnego z zawartą umową kupna. AMSO. S.C zobowiązuje się do nieodpłatnej naprawy lub wymiany sprzęt na nowy/podobny o takich samych lub lepszych parametrach. W przypadku niemożności naprawienia sprzętu lub braku odpowiednika firma AMSO S.C może odstąpić od umowy i zwrócić koszty towaru Klientowi na rachunek bankowy.

W przypadku reklamacji Klient powinien podać dane oraz numer zamówienia oraz informacje o rodzaju wad. Reklamacyjne produkty należy dostarczyć do siedziby firmy:
AMSO S.C
Ul. Czarnowiejska 84
30-054 Kraków

Sklep www.amso.pl ma 14 dni roboczych na rozpatrzenie reklamacji. W przypadku uwzględnienia reklamacji www.amso.pl naprawi lub wymieni reklamowany produkt na pełnowartościowy lub obniży cenę na reklamowaną sztukę towaru.  

Jeśli przy zakupie towaru Klient otrzyma informacje o problemie z towarem to nie może się ubiegać o możliwość reklamacji. Towar przeceniony posiadający wady nie może zostać zwrócony.

Na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827) Klient, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić na piśmie bez podania  
przyczyny, w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać drogą pocztową na adres siedziby AMSO SC (wskazany w stopce poniżej), lub drogą  
elektroniczną na adres e-mail: sklep@amso.pl. Do odstąpienia prosimy załączyć uzupełniony i podpisany formularz znajdujący się pod adresem: http://amso.pl/photo/_pdf/AMSO_Protok_zwrotu.pdf

Termin 14-sto dniowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, rozumianego jako objęcie rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez konsumenta osobę trzecią inną niż przewoźnik.

Towar  należy odesłać niezwłocznie po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, nie później niż w terminie 14 dni, w stanie niezmienionym. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży towaru  zakupionego w zestawie z innym produktem zwrotowi podlega cały zestaw.

Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny dla stwierdzenia charakteru, cech i  
funkcjonowania rzeczy. Koszty bezpośredniego odesłania (zwrotu) towaru do Sprzedawcy w związku z dokonanym odstąpieniem od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia wydania   rzeczy, ponosi Klient. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany  
do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Klient i w odniesieniu do umów:

1) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
2) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu
3) zawartej w drodze aukcji publicznej;
4) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do  
odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

1.    Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu realizacji www.amso.pl oraz w celach marketingowych i w zakresie wskazanym w niniejszym Regulaminie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926, z późniejszymi zmianami).
2.    Administratorem danych osobowych jest AMSO. S.C.
3.    Tylko zarejestrowana osoba może dokonywać zamówień.
5. Dokonując Rejestracji i aktywacji konta Klient zgadza się na rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie wizerunku w tym imienia i nazwiska przez dowolny podmiot, który uzyskał zgodę od właściciela www.amso.pl. Z tytułu rozpowszechniania i udostępniania wizerunku danego użytkownika nie przysługuje mu wynagrodzenie.
6. Dokonując Rejestracji i aktywacji użytkownik zaakceptował zgodę na przetwarzanie oraz powierzanie przetwarzania danych osobowych użytkowania, o jakich mowa w regulaminie (imię, nazwisko, zdjęcia, opis osoby). Tylko po wyrażeniu takiej zgody można korzystać ze sklepu w całości.
7. W przypadku chęci usunięcia konta użytkownik może zwrócić się do www.amso.pl z prośbą o dokonanie tej czynności, ale AMSO S.C. ma prawo odrzucić prośbę bez podania przyczyny.
8. Na jednego użytkownika przypada jedno konto. W przypadku chęci zarejestrowania kilku kont prosimy o kontakt mailowy: sklep@amso.pl w przeciwnym razie konto/konta zostanie/zostaną usunięte.

Jeśli powyższy regulamin nie reguluje spraw to mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz  przepisy ustaw szczególnych, w tym ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 133, poz. 926 ze zmianami) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 poz. 1204).

Regulamin może zostać zmieniony, zwłaszcza jeśli trzeba będzie go dostosować do obowiązujących przepisów prawnych. 

 

 

UWAGA!

Wszystkie informacje i zdjęcia są chronione prawami autorskimi. Zabrania się ich kopiowania i rozpowszechniania, używania do celów handlowych lub umieszczania na innych stronach internetowych bez naszej zgody. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronach sklepu umieszczone są w celach informacyjnych. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy produktów, nazwy firm oraz ich loga użyte na naszych stronach należą do ich właścicieli.

 

 

 

Polityka cookies

 1. Sklep internetowy amso.pl nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator sklepu AMSO S.C. Dawid Grabowski, Mateusz Kwiecień z siedzibą pod adresem ul.Czarnowiejska 84 30-054 Kraków

 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a) dostosowania zawartości sklepu internetowego do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Skelpu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Sklepu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

c) utrzymanie sesji Użytkownika Sklepu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

d) w celu dopasowywania oferty do Użytkownika Sklepu;

 1. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  ( session cookies ) oraz „stałe” ( persistent cookies ). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

 2. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Sklepu;

b)      pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Sklepu;

c)       „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Sklepu;

d)      „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

e)      „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych produktów bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

 1. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Sklepu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 2. Operator Sklepu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu.

 3. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Sklepu reklamodawców oraz partnerów.

 4. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej lub na www.wszystkoociasteczkach.pl

 

 Dodatkowe informacje o Cookies:

Czym są cookies (ciasteczka)?

To niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (z ang. cookie – ciastko), wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedzamy i zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie), z którego korzystamy podczas przeglądania stron internetowych.

W plikach „cookies”, składających się z szeregu liter i cyfr, znajdują się różne informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych, np. tych wymagających autoryzacji – m.in. podczas logowania do konta pocztowego czy sklepu internetowego.

Wszystkie działające w internecie serwisy – wyszukiwarki, strony informacyjne, newsowe, sklepy internetowe, strony urzędów państwowych i innych instytucji publicznych, mogą prawidłowo działać dzięki wykorzystaniu plików „cookies”.

Ciasteczka umożliwiają także m.in. zapamiętanie naszych preferencji i personalizowanie stron internetowych w zakresie wyświetlanych treści oraz dopasowania reklam. Dzięki „cookies” możliwe jest też rejestrowanie produktów i usług czy głosowanie w internetowych ankietach.

Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika, czyli np. zapamiętania logowania do serwisu czy zapamiętania towarów dodanych do koszyka w sklepie internetowym. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

Co nam dają pliki cookies?

Dzięki plikom „cookie” korzystanie ze stron internetowych jest łatwiejsze i przyjemniejsze a ich zawartość – teksty, zdjęcia, ankiety, sondy, ale również reklamy – jest lepiej dopasowana do oczekiwań i preferencji każdego użytkownika internetu.

Pliki „cookies”:

 • umożliwiają zapamiętywanie naszych odwiedzin na stronie i naszych preferencji dotyczących tej strony (m.in. język strony, jej kolor, układ, rozmieszczenie treści);
 • pozwalają sklepom internetowym polecać nam produkty związane z tymi, które zazwyczaj wybieramy, które mogą nas potencjalnie zainteresować;
 • pomagają przechowywać towary wrzucone przez nas do zakupowego koszyka w sklepach online;
 • umożliwiają korzystanie z kont w serwisach;
 • pozwalają być zalogowanym do serwisu na każdej z dostępnych w danej witrynie podstron;
 • sprawiają, że nie widzimy wciąż i wciąż tej samej reklamy czy ankiety do wypełnienia;
 • pozwalają na prezentację nam reklam w sposób uwzględniający nasze zainteresowania czy miejsce zamieszkania – w ten sposób reklamy, dzięki którym korzystanie z wielu serwisów internetowych może być bezpłatne, mogą informować nas o potencjalnie interesujących nas produktach i usługach;
 • pozwalają tworzyć anonimowe statystyki odwiedzalności serwisów.

Dzięki „cookies” właściciele i wydawcy serwisów internetowych są w stanie ocenić realne zainteresowanie swoimi serwisami, mogą lepiej poznać oczekiwania i preferencje użytkowników, zrozumieć sposób w jaki użytkownicy korzystają z ich serwisów oraz, korzystając z najnowszych rozwiązań technologicznych, mogą stale udoskonalać swoje serwisy internetowe czyniąc je jeszcze przyjaźniejszymi i lepiej dostosowanymi do naszych potrzeb.

Co powinniśmy wiedzieć o „cookies”?

Nie służą identyfikacji użytkowników i na ich podstawie w żaden sposób nie jest ustalana czyjakolwiek tożsamość;

 • „cookies” identyfikują dane komputera i przeglądarki używanych do przeglądania stron internetowych – pozwalają np. dowiedzieć się czy dany komputer już odwiedzał stronę;
 • dane pozyskane z „cookies” nie są w żaden sposób łączone z danymi osobowymi użytkowników pozyskanymi np. podczas rejestracji w serwisach;
 • nie są szkodliwe ani dla nas ani dla naszych komputerów, czy smartfonów – nie wpływają na sposób ich działania;
 • nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych, ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach;
 • domyślne parametry „ciasteczek” pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył;
 • na podstawie naszych zachowań na odwiedzanych stronach internetowych przekazują do serwerów informacje, dzięki którym wyświetlana strona jest lepiej dopasowana do indywidualnych preferencji.

Podstawowe rodzaje ciasteczek

„Cookies” sesyjne – są to tymczasowe pliki przechowywane w pamięci przeglądarki do momentu zakończenia sesji przeglądarki, czyli do momentu jej zamknięcia. Te pliki są obowiązkowe, aby niektóre aplikacje lub funkcjonalności działały poprawnie.

„Cookies” stałe – dzięki nim korzystanie z często odwiedzanych stron jest łatwiejsze (np. zapewniają optymalną nawigację, zapamiętują wybraną rozdzielczość, układ treści etc.). Te pliki pozostają pamięci przeglądarki przez dłuższy okres. Czas ten zależy od wyboru, którego można dokonać w ustawieniach przeglądarki. Ten rodzaj plików zezwala na przekazywanie informacji na serwer za każdym razem, gdy odwiedzana jest dana stronę. Stałe pliki cookie są również nazywane jako tzw. śledzące pliki „cookie” (ang. tracking cookies).

„Cookies” podmiotów zewnętrznych – (ang. third parties cookies) – to pliki pochodzące np. z serwerów reklamowych, serwerów firm i dostawców usług (np. wyszukiwania albo map umieszczanych na stronie) współpracujących z właścicielem danej strony internetowej. Te pliki pozwalają dostosowywać reklamy – dzięki którym korzystanie ze stron internetowych może być bezpłatne – do preferencji i zwyczajów ich użytkowników. Pozwalają również ocenić skuteczność działań reklamowych (np. dzięki zliczaniu, ile osób kliknęło w daną reklamę i przeszło na stronę internetową reklamodawcy). Na podstawie informacji pozyskanych z tych plików można tworzyć tzw. ogólne profile użytkowników, dzięki którym mężczyźni interesujący się finansami i samochodami (odwiedzający strony o tej tematyce) zobaczą reklamy dopasowane do ich potencjalnych zainteresowań, a nie np. reklamę kobiecych kosmetyków.

Zarządzanie cookies

Pamiętaj, że masz możliwość samodzielnego zarządzania plikami „cookies”. Umożliwiają to np. przeglądarki internetowe, z których korzystasz. W najpopularniejszych przeglądarkach masz możliwość:

 • zaakceptowania obsługi „cookies”, co pozwoli Ci na pełne korzystanie z opcji oferowanych przez witryny internetowe;
 • zarządzania plikami cookies na poziomie pojedynczych, wybranych przez Ciebie witryn;
 • określenia ustawień dla różnych typów plików „cookie”, na przykład akceptowania plików trwałych jako sesyjnych itp.;
 • blokowania lub usuwania cookies.

Efektem zmiany ustawień w przeglądarce, w zależności od wybranej opcji, może być utrata możliwości korzystania z niektórych serwisów i usług lub z niektórych funkcji w nich dostępnych.

 

 

 

 

 
  
st
Copyright  © 2013. Projekt graficzny
KRAKÓW
ul.Czarnowiejska 84
30-054 Kraków
Godziny otwarcia: pon-pt 10-18, sob 11-14
e-mail: sklep@amso.pl
tel.12 445-54-54
WARSZAWA
ul.Grochowska 289
03-842 Warszawa
Godziny otwarcia:  pon-pt 10-18
e:mail: warszawa@amso.pl
tel.22 810-32-04
KATOWICE
ul.Żwirki i Wigury 23
40-063 Katowice
Godziny otwarcia:  pon-pt 10-18
e-mail: katowice@amso.pl
tel. 32 781-30-79